JMP home
English  Česky  

Art&Design Výdejní místo

 

Náš butique byl přestěhován a změněn na výdejní místo.

Vinohradská 144
Praha 3 – Vinohrady

Otevřeno po dohodě. Volejte na telefonní číslo: 702 110 046

Prodejní galerie Mucha JPM na adrese Maiselova 5, Praha 1 – Staré město, se od 1.5.2020 uzavírá.

V současné době se připravuje zahájení našeho prodeje v Obecním domě hlavního města Prahy, a to v rámci dlouhodobé expozice ”Život a dílo Alfonse Muchy”a zároveň jako součást stálého obchodu Obecního domu.

Obecní dům je architektonický a umělecký skvost pražské secese, na jehož výzdobě se Alfons Mucha významně podílel.

Produkce našeho atelieru se nyní stane součástí prostor, které s ní navýsost souzní.